środa, 15 kwietnia 2015

BHP Łubniany - jak przedstawia się oferta firm?

Serwis BHP Łubniany

Firmom oferujemy kompleksową realizację zadań służby BHP na podstawie zlecenia.Co zyskuje pracodawca? Profesjonalną ekipę do zadań BHP składającą się ze profesjonalistów z długoletnim doświadczeniem. Zarazem nie jest obarczona takimi znacznymi kosztami, jakie powodowałoby utworzenie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Na terenie i sąsiednich miejscowości wykonujemy szkolenia:
- Szkolenia wstępne ogólne BHP, jakie muszą ukończyć wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy w danej firmie;
- Szkolenia okresowe BHP: ich tematykę zawsze ustalamy z pracodawcą / osobą decyzyjną, tak aby idealnie trafiało ono w potrzeby z zakresu BHP w zakładzie.
- Szkolenia z pomocy przedmedycznej - w każdym przedsiębiorstwie należy wyznaczyć osoby odpowiedzialnych za pierwszą pomoc - właśnie takim pracownikom dedykujemy wymienione szkolenie, na takim szkoleniu ujęta jest część zawierająca teorię (podstawy traumatologii, przedyskutowanie konkretnych przypadków teoretycznych, również z użyciem materiałów audiowizualnych prezentacje), oraz część praktyczna, w której szkoleni mają okazję sprawdzić wiedzę teoretyczną z zastosowaniem manekinów, modeli itp.

TIP:Jak zaciekawić kursowiczów tematyką szkolenia BHP?Biznesmeni, którzy są zmuszeni cyklicznie przeprowadzać kursy BHP świetnie wiedzą, że dla ludzi pracujących to prawdziwa męczarnia. Taki jest stereotyp - przymusowe kursy BHP i szkolenia z zakresu Prawa Pracy nie należą do tych, które wywołują adrenalinę. Zazwyczaj są okraszone nudnym wykładem prowadzonym przez wykwalifikowaną osobę. Czy wolno odmienić ten niekorzystny scenariusz? Wolno. Instrukcją na udane oraz interesujące kursy BHP nie są robotnicy, ale przedsiębiorstwa, które aranżują takowe szkolenia. Wystarczy, że prowadzący przymusi pracobiorców do czynnego wzięcia uczestnictwa w szkoleniu. Sztampowe materiały? Prezentacje multimedialne oraz wielogodzinne monologi? To nie zdaje sprawdzianu - najistotniejsza jest innowacja. I tu na szczęście pojawiają się pionierskie szkolenia BHP oraz szkolenia z zakresu Prawa Pracy. Innowacyjne, które sprawiają, że pracownicy aktywnie biorą uczestnictwo w przymusowych szkoleniach. Co istotniejsze - niektórzy sami zapisują się na takie szkolenia, ażeby podnieść własne kwalifikacje.Jak wtrąciliśmy, wiele zależy od prowadzącego oraz jego taktyki. Gdy mówimy o atrakcyjnych i aktywnych kursach, warto przygotować wnikliwe dowcipy, pytania do pracowników. Ważny jest kontakt oraz luźna atmosfera. Kiedy pracobiorcy będą zadowoleni, zmienią zdanie o szkoleniach. Ale co istotniejsze - w ich głowach pozostanie o wiele więcej korzystnej informacji, niż po nudnych kursach prowadzonych w sposób bezbarwny oraz pospolity.   Podsumowując - wszystko zależy od prowadzącego. Jeżeli kursy BHP będą prowadzone nietypowo, w terenie, aktywizując pracobiorców i namawiając ich do myślenia - wówczas takie szkolenie jest produktywne i nigdy nie zostanie ocenione za nudne. Innowacyjnym trendem jest motyw rywalizacji pomiędzy pracownikami. Szef może zaproponować nagrodę w postaci zdublowanej premii czy też dodatkowego urlopu dla tych pracobiorców, którzy będą najaktywniejsi. Takie zagrania na pewno funkcjonują na korzyść, zarówno robotników, jak oraz biznesmena, który wie, że organizowane szkolenie wniesie świeży podmuch wiedzy w kadry firmy.

Ocena ryzyka wraz z dokumentacjąWykonujemy oceny ryzyka zawodowego na każde stanowisko pracy, zgromadzona przez Nas wiedza i doświadczenie pozwalają odpowiedni ocenić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy, oraz wskazać środki zmniejszające ryzyko adekwatne do możliwości pracodawcy, a jednocześnie w pełni skuteczne., dlatego przedsiębiorca nie musi obawiać zakwestionowania dokumentów przez Inspekcję Pracy w trakcie ewentualnej kontroli.

Postępowania powypadkowe w zakładach pracy

Przeprowadzamy dla naszych klientów postępowania powypadkowe po wypadkach: lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych. W ramach postępowania powypadkowego, reprezentujemy także zakład - naszego klienta przed organami państwowymi, jak Sanepid - w zakresie związanym z BHP.

Przygotowanie pracodawców do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Przygotowujemy również firmy do kontroli z Inspekcji Pracy, PIS (w zakresie dotyczącym BHP) w przygotowaniach tych bierzemy pod uwagę planowany termin kontroli / czasu, jaki do kontroli pozostał.

czwartek, 9 kwietnia 2015

Rynki Kapitałowe w marcu 2015

Ekonomia - jak to ocenić?

Pierwszy i drugi miesiąc roku nie przyniósł ważkich wydarzeń, które mogłyby odmienić naszą ocenę możliwościekonomicznych dla kraju. Dalej konsekwentnie uważamy, że na początku 2015 roku generalna sytuacja inwestycyjna jest dobra, z szansami jakiejś bliżej na ten moment nieokreślonej poprawy w dalszej części roku. Zgodnie z danymi z czwartego kwartału ubiegłego roku, polska gospodarka rozrosła się o 3,1% licząc rok do roku dzięki takim czynnikom jak sprzedaż krajowa (urósł wówczas on o 3,1% r/r) oraz inwestycje, głównie przedsiębiorstw (+9% r/r). Czynnikiem, który obniżył skalę ożywienia był handel zagraniczny (-1,5%). W dalszej części roku 2015 można się spodziewać co najmniej utrzymania tempa rosnącego handlu krajowego czy też małego przyspieszenia. Widoczna poprawa winna dotyczyć inwestycji, przede wszystkim za sprawą spodziewanego wzrostu liczby realizowanych projektów infrastrukturalnych w ramach budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
fundusze marzec 2015
Także w zakresie wymiany z zagranicą da się przypuszczać, że czeka Nas nadejście konkretnej poprawy dzięki coraz bardziej możliwego ocieplenia koniunktury w Unii (zakładamy, że saldo wymiany handlowej ze wschodnimi sąsiadami nie ulegnie poprawie po wyraźnym osłabieniu w 2014 roku). Ostatnio ciekawie się dzieje w segmencie polityki pieniężnej. Dzięki utrzymującej się de?acji (inflacja za styczeń 2015 roku -1,3%), a ponadto w związku z decyzjami licznych europejskich banków centralnych żądających zmniejszenia kosztu kredytu, Rada Polityki Pieniężnej niedawno ścięła główną stopę procentową z 2% do 1,5%. Przy okazji gremium dało do zrozumienia, że dobiega końca niemal 3- letni cykl obniżek.
Spełnienie tej deklaracji RPP wydaje się bardzo prawdopodobna, więc w bliższym czasie nie należy się spodziewać zmian kosztu kredytu.

Rynek długu

Jak często bywa jednym z istotniejszych czynników mających wpływ na sytuację na rynku polskich obligacji skarbowych jest polityka. Istotne są trzy instytucje. Pierwsza, RPP, obniżyła niedawno główną stopę o 50 pkt. i jednakowoż powiedziała, że więcej nie zrobi. Generalnie dla obligacji skarbowych rokująca jest sytuacja, kiedy ma wystąpić ciąg obniżek stóp procentowych. Rynek już wcześniej wziął pod uwagę marcową obniżkę, obecnie najważniejsze wydaje się, że nie będzie już kolejnych.

Rynek akcji

Luty przyniósł zyski dla posiadaczy funduszy inwestujących kapitał na polskiej giełdzie. Indeks wszystkich spółek urósł o ponad dwa procent. We wzrostach swe zasługi miały w przeważającej mierze podmioty o mniejszej kapitalizacji, gdyż wskaźnik giełdowych gigantów (WIG20) zyskał zaledwie 1%, kiedy indeks giełdowych maluchów aż 5,6%. Oznacza to, że jak na razie obecny rok dał odmienienie tendencji z roku 2014.. Perspektywy dla światowych rynków zdają się poprawiać w tym roku. Bieżący rok da najprawdopodobniej lekkie podkręcenie tempa wzrostu światowej gospodarki (według prognoz MFW do 3,5% z 3,3% w 2014 roku). Zarazem w większości obszarów gospodarczych słusznie jest spodziewać się poprawy zagregowanych zysków.
Ceny nie są z grupy historycznie niskich, ale według nas nie są na tyle duże by trzeba było się bać w realiach niskich stóp procentowych. Zarazem historycznie wyśrubowane ceny papierów dłużnych w najważniejszych gospodarczo regionach i związane z tym znikome szanse na znaczny zysk w segmencie dłużnym mogą przyczynić się do powiększenia zainteresowania akcjami.
W kontekście rodzimego podwórka sądzimy, że rośnie szansa na utrzymanie w najbliższym czasie przewagi „maluchów” nad większymi firmami. W tym segmencie łatwiej o raptowną poprawę wyników finansowych, a wyceny wydają się z dużym marginesem na zysk. Ceną za większy potencjał zysków jest jak zwykle w tej sytuacji znacznie większe ryzyko, związane m.in. z większą wrażliwością na zmiany trendu i kierunku w którym podąża pieniądz (więcej o tym tutaj).