środa, 15 kwietnia 2015

BHP Łubniany - jak przedstawia się oferta firm?

Serwis BHP Łubniany

Firmom oferujemy kompleksową realizację zadań służby BHP na podstawie zlecenia.Co zyskuje pracodawca? Profesjonalną ekipę do zadań BHP składającą się ze profesjonalistów z długoletnim doświadczeniem. Zarazem nie jest obarczona takimi znacznymi kosztami, jakie powodowałoby utworzenie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Na terenie i sąsiednich miejscowości wykonujemy szkolenia:
- Szkolenia wstępne ogólne BHP, jakie muszą ukończyć wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy w danej firmie;
- Szkolenia okresowe BHP: ich tematykę zawsze ustalamy z pracodawcą / osobą decyzyjną, tak aby idealnie trafiało ono w potrzeby z zakresu BHP w zakładzie.
- Szkolenia z pomocy przedmedycznej - w każdym przedsiębiorstwie należy wyznaczyć osoby odpowiedzialnych za pierwszą pomoc - właśnie takim pracownikom dedykujemy wymienione szkolenie, na takim szkoleniu ujęta jest część zawierająca teorię (podstawy traumatologii, przedyskutowanie konkretnych przypadków teoretycznych, również z użyciem materiałów audiowizualnych prezentacje), oraz część praktyczna, w której szkoleni mają okazję sprawdzić wiedzę teoretyczną z zastosowaniem manekinów, modeli itp.

TIP:Jak zaciekawić kursowiczów tematyką szkolenia BHP?Biznesmeni, którzy są zmuszeni cyklicznie przeprowadzać kursy BHP świetnie wiedzą, że dla ludzi pracujących to prawdziwa męczarnia. Taki jest stereotyp - przymusowe kursy BHP i szkolenia z zakresu Prawa Pracy nie należą do tych, które wywołują adrenalinę. Zazwyczaj są okraszone nudnym wykładem prowadzonym przez wykwalifikowaną osobę. Czy wolno odmienić ten niekorzystny scenariusz? Wolno. Instrukcją na udane oraz interesujące kursy BHP nie są robotnicy, ale przedsiębiorstwa, które aranżują takowe szkolenia. Wystarczy, że prowadzący przymusi pracobiorców do czynnego wzięcia uczestnictwa w szkoleniu. Sztampowe materiały? Prezentacje multimedialne oraz wielogodzinne monologi? To nie zdaje sprawdzianu - najistotniejsza jest innowacja. I tu na szczęście pojawiają się pionierskie szkolenia BHP oraz szkolenia z zakresu Prawa Pracy. Innowacyjne, które sprawiają, że pracownicy aktywnie biorą uczestnictwo w przymusowych szkoleniach. Co istotniejsze - niektórzy sami zapisują się na takie szkolenia, ażeby podnieść własne kwalifikacje.Jak wtrąciliśmy, wiele zależy od prowadzącego oraz jego taktyki. Gdy mówimy o atrakcyjnych i aktywnych kursach, warto przygotować wnikliwe dowcipy, pytania do pracowników. Ważny jest kontakt oraz luźna atmosfera. Kiedy pracobiorcy będą zadowoleni, zmienią zdanie o szkoleniach. Ale co istotniejsze - w ich głowach pozostanie o wiele więcej korzystnej informacji, niż po nudnych kursach prowadzonych w sposób bezbarwny oraz pospolity.   Podsumowując - wszystko zależy od prowadzącego. Jeżeli kursy BHP będą prowadzone nietypowo, w terenie, aktywizując pracobiorców i namawiając ich do myślenia - wówczas takie szkolenie jest produktywne i nigdy nie zostanie ocenione za nudne. Innowacyjnym trendem jest motyw rywalizacji pomiędzy pracownikami. Szef może zaproponować nagrodę w postaci zdublowanej premii czy też dodatkowego urlopu dla tych pracobiorców, którzy będą najaktywniejsi. Takie zagrania na pewno funkcjonują na korzyść, zarówno robotników, jak oraz biznesmena, który wie, że organizowane szkolenie wniesie świeży podmuch wiedzy w kadry firmy.

Ocena ryzyka wraz z dokumentacjąWykonujemy oceny ryzyka zawodowego na każde stanowisko pracy, zgromadzona przez Nas wiedza i doświadczenie pozwalają odpowiedni ocenić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy, oraz wskazać środki zmniejszające ryzyko adekwatne do możliwości pracodawcy, a jednocześnie w pełni skuteczne., dlatego przedsiębiorca nie musi obawiać zakwestionowania dokumentów przez Inspekcję Pracy w trakcie ewentualnej kontroli.

Postępowania powypadkowe w zakładach pracy

Przeprowadzamy dla naszych klientów postępowania powypadkowe po wypadkach: lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych. W ramach postępowania powypadkowego, reprezentujemy także zakład - naszego klienta przed organami państwowymi, jak Sanepid - w zakresie związanym z BHP.

Przygotowanie pracodawców do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Przygotowujemy również firmy do kontroli z Inspekcji Pracy, PIS (w zakresie dotyczącym BHP) w przygotowaniach tych bierzemy pod uwagę planowany termin kontroli / czasu, jaki do kontroli pozostał.