czwartek, 9 kwietnia 2015

Rynki Kapitałowe w marcu 2015

Ekonomia - jak to ocenić?

Pierwszy i drugi miesiąc roku nie przyniósł ważkich wydarzeń, które mogłyby odmienić naszą ocenę możliwościekonomicznych dla kraju. Dalej konsekwentnie uważamy, że na początku 2015 roku generalna sytuacja inwestycyjna jest dobra, z szansami jakiejś bliżej na ten moment nieokreślonej poprawy w dalszej części roku. Zgodnie z danymi z czwartego kwartału ubiegłego roku, polska gospodarka rozrosła się o 3,1% licząc rok do roku dzięki takim czynnikom jak sprzedaż krajowa (urósł wówczas on o 3,1% r/r) oraz inwestycje, głównie przedsiębiorstw (+9% r/r). Czynnikiem, który obniżył skalę ożywienia był handel zagraniczny (-1,5%). W dalszej części roku 2015 można się spodziewać co najmniej utrzymania tempa rosnącego handlu krajowego czy też małego przyspieszenia. Widoczna poprawa winna dotyczyć inwestycji, przede wszystkim za sprawą spodziewanego wzrostu liczby realizowanych projektów infrastrukturalnych w ramach budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
fundusze marzec 2015
Także w zakresie wymiany z zagranicą da się przypuszczać, że czeka Nas nadejście konkretnej poprawy dzięki coraz bardziej możliwego ocieplenia koniunktury w Unii (zakładamy, że saldo wymiany handlowej ze wschodnimi sąsiadami nie ulegnie poprawie po wyraźnym osłabieniu w 2014 roku). Ostatnio ciekawie się dzieje w segmencie polityki pieniężnej. Dzięki utrzymującej się de?acji (inflacja za styczeń 2015 roku -1,3%), a ponadto w związku z decyzjami licznych europejskich banków centralnych żądających zmniejszenia kosztu kredytu, Rada Polityki Pieniężnej niedawno ścięła główną stopę procentową z 2% do 1,5%. Przy okazji gremium dało do zrozumienia, że dobiega końca niemal 3- letni cykl obniżek.
Spełnienie tej deklaracji RPP wydaje się bardzo prawdopodobna, więc w bliższym czasie nie należy się spodziewać zmian kosztu kredytu.

Rynek długu

Jak często bywa jednym z istotniejszych czynników mających wpływ na sytuację na rynku polskich obligacji skarbowych jest polityka. Istotne są trzy instytucje. Pierwsza, RPP, obniżyła niedawno główną stopę o 50 pkt. i jednakowoż powiedziała, że więcej nie zrobi. Generalnie dla obligacji skarbowych rokująca jest sytuacja, kiedy ma wystąpić ciąg obniżek stóp procentowych. Rynek już wcześniej wziął pod uwagę marcową obniżkę, obecnie najważniejsze wydaje się, że nie będzie już kolejnych.

Rynek akcji

Luty przyniósł zyski dla posiadaczy funduszy inwestujących kapitał na polskiej giełdzie. Indeks wszystkich spółek urósł o ponad dwa procent. We wzrostach swe zasługi miały w przeważającej mierze podmioty o mniejszej kapitalizacji, gdyż wskaźnik giełdowych gigantów (WIG20) zyskał zaledwie 1%, kiedy indeks giełdowych maluchów aż 5,6%. Oznacza to, że jak na razie obecny rok dał odmienienie tendencji z roku 2014.. Perspektywy dla światowych rynków zdają się poprawiać w tym roku. Bieżący rok da najprawdopodobniej lekkie podkręcenie tempa wzrostu światowej gospodarki (według prognoz MFW do 3,5% z 3,3% w 2014 roku). Zarazem w większości obszarów gospodarczych słusznie jest spodziewać się poprawy zagregowanych zysków.
Ceny nie są z grupy historycznie niskich, ale według nas nie są na tyle duże by trzeba było się bać w realiach niskich stóp procentowych. Zarazem historycznie wyśrubowane ceny papierów dłużnych w najważniejszych gospodarczo regionach i związane z tym znikome szanse na znaczny zysk w segmencie dłużnym mogą przyczynić się do powiększenia zainteresowania akcjami.
W kontekście rodzimego podwórka sądzimy, że rośnie szansa na utrzymanie w najbliższym czasie przewagi „maluchów” nad większymi firmami. W tym segmencie łatwiej o raptowną poprawę wyników finansowych, a wyceny wydają się z dużym marginesem na zysk. Ceną za większy potencjał zysków jest jak zwykle w tej sytuacji znacznie większe ryzyko, związane m.in. z większą wrażliwością na zmiany trendu i kierunku w którym podąża pieniądz (więcej o tym tutaj).