poniedziałek, 13 lipca 2015

Usługi BHP - czy Strzeleczki mają coś do zaoferowania?


Pełen zakres usług BHP, czyli co?

Oferujemy pełną realizację zadań BHP w Strzeleczkach na podstawie zlecenia.Pracodawca zyskuje profesjonalną ekipę do zadań bezpieczeństwa i higieny pracy składającą się ze specjalistów ze znacznym stażem. Zarazem nie jest obciążona tak znacznymi kosztami, jakie wywoływałoby utworzenie komórki bezpiecznej pracy z ludzi pracujących na umowę o pracę.

Szkolenia BHP:

Na terenie i okolicznych miejscowości realizujemy szkolenia:
- Wstępne BHP
- Okresowe BHP
- Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej


Jak zainteresować kursantów tematyką szkolenia BHP?Ludzie biznesu, którzy są przymuszeni często przeprowadzać kursy BHP bardzo dobrze wiedzą, że dla pracowników to prawdziwa męczarnia. Taki jest stereotyp - przymusowe kursy BHP oraz szkolenia z zakresu Prawa Pracy nie należą do tych, które generują adrenalinę. Z reguły są okraszone monotonnym wykładem prowadzonym przez wykwalifikowaną osobę. Czy wolno zmienić ten niekorzystny scenariusz? Wolno. Instrukcją na udane oraz interesujące kursy BHP nie są pracownicy, ale przedsiębiorstwa, które aranżują takowe szkolenia. Wystarczy jedynie, że prowadzący przymusi robotników do czynnego wzięcia udziału w szkoleniu. Sztampowe materiały? Prezentacje multimedialne oraz wielogodzinne wykłady? To nie zdaje sprawdzianu - najistotniejsza jest innowacja. I tu na horyzoncie pojawiają się oryginalne kursy BHP oraz szkolenia z zakresu Prawa Pracy. Nowe, które sprawiają, że robotnicy aktywnie biorą udział w obligatoryjnych kursach. Co ważniejsze - niektórzy sami zapisują się na takie kursy, aby podnieść swoje umiejętności pracownicze.Jak wspomnieliśmy, wiele zależy od prowadzącego oraz jego taktyki. Kiedy mówimy o atrakcyjnych oraz aktywnych kursach, warto przygotować interesujące anegdoty, pytania do robotników. Znaczący jest kontakt i luźna atmosfera. Kiedy pracownicy będą zadowoleni, zmienią zdanie o szkoleniach. Ale co istotniejsze - w ich głowach zostanie znacznie więcej praktycznej informacji, niż po miałkich szkoleniach prowadzonych w sposób monotonny oraz sztampowy.   Krótko mówiąc - wszystko zależy od prowadzącego. Jeżeli kursy BHP będą prowadzone niekonwencjonalnie, w terenie, aktywując pracobiorców oraz zmuszając ich do myślenia - wówczas takie szkolenie jest produktywne i nigdy nie zostanie ocenione za nudne. Oryginalnym trendem jest motyw konkurencji pomiędzy robotnikami. Dyrektor ma prawo zaproponować nagrodę w postaci zdublowanej premii czy też dodatkowego urlopu dla tych robotników, którzy będą najaktywniejsi. Takie zagrania na pewno funkcjonują na korzyść, również pracobiorców, jak oraz biznesmena, który wie, że aranżowane szkolenie wniesie rześki podmuch wiedzy w kadry jednostki gospodarczej.

Ocena ryzyka zawodowego wraz z dokumentacją

Wykonujemy oceny ryzyka zawodowego na każde stanowisko pracy, nabyta przez Nas wiedza i materiały pozwalają rzetelnie określić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy, a także zaproponować środki zmniejszające ryzyko adekwatne do możliwości przedsiębiorstwa. Nasza dokumentacja spełnia wszelkie konieczne standardy wskazane dla procesu oceniania ryzyka


Wypadki przy pracy - postępowania powypadkowe

Przeprowadzamy dla naszych klientów postępowania powypadkowe po wypadkach:
- lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych;
- wypadkach w drodze do pracy i z pracy- wypadkach uczniów, praktykantów
- wypadkach osób spoza zakładu.

Kiedy jest wypadek przy pracy, a kiedy choroba zawodowa.Wypadkiem w pracy jest zdarzenie która wystąpiła w nagłej chwili, nastąpiło w związku z pracą, zostało spowodowane przyczyną z zewnątrz,lub spowodowało ciężki uraz czy śmierć pracownika.Za wypadek w pracy uważa się, gdy jest to nieoczekiwane wydarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.Za chorobę zawodową uważa się taką, która jest wywołana działaniem czynników szkodliwych dla naszego zdrowia będących w zakładzie pracy.Pracownik, który w miejscu pracy został narażony na czynniki niebezpieczne, nie zawsze może zdarzyć się, że zachoruje w związku z wykonywanym zawodem z istniejącymi w fabryce czynnikami szkodliwymi.Jednak przytrafiają się przypadki kiedy pracownik podupada na zdrowiu w związku z wykonywanym zawodem, wywołanym czynnikami szkodliwymi, wtedy taka choroba może zostać uznana za chorobę zawodową.Za chorobę zawodową uważa się taką która istnieje w wykazie chorób zawodowych.Jeżeli u zatrudnionego podejrzewa się chorobę w związku z wykonywanym zawodem, wówczas osoba kierująca firmą obowiązana jest poinformować właściwe jednostki urzędowe takie jak PIP, PIS o takiej sytuacji pracownika.Taki pracownik, u którego wykaże się chorobę zawodową taki pracownik ma prawo do otrzymania renty.U zatrudnionego, który uległ ciężkiemu wypadkowi, oraz został uznany za trwały uszczerbek na zdrowiu też może ubiegać się o rentę.


 Jako element usługi, reprezentujemy również firmę - naszego klienta przed organami nadzoru nad warunkami pracy, jak Sanepid - w zakresie związanym z BHP.

Przygotowanie jednostek do kontroli (PIP, Inspekcji Sanitarnej)

Przygotowujemy także pracodawców do kontroli z Inspekcji Pracy, Państwoej Inspekcji Sanitarnej (w zakresie dotyczącym BHP) w przygotowaniach takich bierzemy pod uwagę planowany termin kontroli / czasu, jaki do niej pozostał.