piątek, 21 sierpnia 2015

Firma od BHP: Świerklaniec i okolice


Usługi z zakresu BHP

Główna oferta to całościowe realizowanie zadań służby BHP na podstawie zlecenia.Co zyskuje pracodawca? Profesjonalną komórkę bezpieczeństwa i higieny pracy składającą się ze pracowników ze znacznym stażem. Zarazem taka firma nie jest obarczona takimi wysokimi kosztami, jakie wywoływałoby utworzenie komórki bezpiecznej pracy z ludzi pracujących na umowę.

Szkolenia BHP

W i sąsiednich miejscowości wykonujemy szkolenia:
- Wstępne BHP
- Szkolenia okresowe z zakresu BHP
- Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

Ocena ryzyka wraz z dokumentacją

Wykonujemy oceny ryzyka zawodowego na każde wskazane stanowisko pracy, zgromadzona przez Nas wiedza i doświadczenie pozwalają odpowiedni ocenić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy, oraz wskazać środki ochronne stosowne do możliwości firmy., przez to pracodawca nie musi obawiać zakwestionowania dokumentów przez Inspekcję Pracy w trakcie ewentualnej kontroli.

Postępowania po wypadkach w zakładach pracy


Prowadzimy dla naszych klientów postępowania powypadkowe po wypadkach: lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych. Jako element usługi, możemy także reprezentować firmę - naszego klienta przed organami nadzoru nad warunkami pracy, jak Prokuratura - w zakresie związanym z BHP.

Wypadki podczas pracy - przyczyna ludzka. Jednym z czynników zdarzeń w zakładzie pracy może być nieuwaga pracownika, co wysuwa się od ludzi.Pracownik może sam osobiście przyłożyć się do zaistnienia wypadku przy pracy.Do zdarzenia może dojść podczas nieuwagi lub z przyczyny drugiego pracownika.Zatrudniony nie stosujący się do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy może być przyczyną dokonania wypadku przy pracy, narażając własne stan i zdrowie a także narażając inne osoby.Przyczyn wypadków ludzkich może być nieskończenie dużo, zaliczmy do nich: zmęczenie, znużenie w miejscu pracy, przepracowanie, zbyt dużo obowiązków, pośpiech, stres, nieumiejętność obsługi maszyn, monotonność.Czasem wystarczy przeoczenie zatrudnionego, by przyłożyć się do spowodowania wypadku.Może się zdarzyć,że pracownik w obecnym czasie jest w niebezpieczeństwie dużego ryzyka, gdzie dochodzi do wypadku podczas i nie jest w stanie zapobiec tragedii.Zdarzają się zdarzenia gdy załoga bez pozwoleń i odpowiednich dokumentów spotykają się z maszynami i innymi urządzeniami sterowniczymi.Wypadek może być również zbiorowy gdy skrzywdzonych jest dwie, trzy lub więcej ludzi. Taki wypadek zbiorowy może przytrafić się  podczas służbowej jazdy samochodem.Takich zdarzeń jest wiele, ważnym jest spisywanie i ich omawianie w zakładach pracy.

Przygotowanie do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej

Przygotowujemy również zakłady pracy do kontroli z Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej - w zakresie związanym z BHP; w przygotowaniach takich bierzemy pod uwagę przewidywany termin kontroli / czasu, jaki do niej pozostał.
Zobacz więcej:
http://www.pwljm.pl/bhp-swierklaniec/