czwartek, 8 października 2015

Bezpieczna praca w Herbach


Pełen zakres usług BHP - co to znaczy?

Zadania służby BHP - Herby

Przedsiębiorcom oferujemy wykonanie pełnej gamy zadań związanych z BHP na podstawie zlecenia.Co zyskuje pracodawca? Profesjonalną służbę BHP złożoną ze profesjonalistów z długoletnim doświadczeniem, jednocześnie taka firma nie musi ponosić tak dużych kosztów, jak w przypadku zatrudnienia BHP - owca na etat.

Szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy w Herbach

W , oraz okolic prowadzimy szkolenia:
- Szkolenia wstępne BHP
- Okresowe BHP
- Szkolenia z pomocy przedlekarskiej


Interesujące szkolenia BHP - to możliwe! 
Stereotyp dotyczący szkoleń BHP bądź szkoleń z zakresu Prawa Pracy to dla dużej grupy osób monotonność oraz pewnego rodzaju konieczność. Każdy pracobiorca lub student ma obowiązek odbyć takie szkolenia. To tyczy się również ludzi bez zatrudnienia, którzy ubiegają się o zatrudnienie. Dlaczego nuda? Ponieważ na ogół takie kursy to zwykły wykład, na jakim większa część kursantów śpi lub też myśli o niebieskich migdałach, nie wynosząc nic, poza podpisem o odbyciu kursy. Ani to bezpieczne, ani produktywne.Nie zapominajmy, że szkolenia BHP są aranżowane po to, by podnieść komfort i bezpieczeństwo pracy. Pokazuje się na nich przykładowe wypadki w pracy lub też prezentuje inne groźne sytuacje, na które pracobiorca ma się przygotować. Czasem szkolenia wieńczone są egzaminami, ale to również nie zdaje egzaminu. W przypadku szkoleń z zakresu Prawa Pracy, kursowicze są informowani o własnych obowiązkach i prawach. Teoretycznie każdy typ szkoleń jest korzystny. Problem polega na tym, że nie każdy sposób przeprowadzania szkoleń jest produktywny.Kłopotem nie są kursowicze, którzy zjawiają się na kursie. Kłopot spoczywa po stronie samych prowadzących kursy oraz braku pomysłowości. Jeżeli firma, która organizuje kurs wybiera pospolity sposób adaptacji, czyli wykład, banalną prezentację pełną teorii oraz brak integracji z grupą - nie ma mowy o tym, ażeby kursanci wynieśli jakąkolwiek pomocną wiedzę z takiego kursu. A przecież po to kreuje się kursy BHP. Zamysł jest właściwy, jednak wykonanie już niekoniecznie. Jeżeli wychodzimy z założenia, że interesujące szkolenia BHP nie mają racji bytu, czas zmienić myślenie. Oto przykładowe pomysły na to, jak ożywić cały kurs i podwyższyć jego produktywność: 
Prowadzący tworzą miłą atmosferę, niekiedy opowiadając ciekawe i dowcipne anegdoty. 
Mniej teorii, znacznie więcej praktyki oraz  motywacji robotników do działania.• Wygodne miejsce przeprowadzania szkolenia. 
Dobre przygotowanie merytoryczne prowadzącego kurs. 
Wątek rywalizacji i nagrody w postaci płatnego urlopu czy też specjalnej premii - to zawsze ożywia szkolenie. 
Praktyczne zadania dla kursantów. 
Wystarczy tak niewiele, by kurs został zapamiętany przez pracowników na długo. Co istotne - taki interesujący kurs to nie tylko zabawa, ale również nauka i produktywność, czyli lepsze przyswajanie istotnej wiedzy z zakresu BHP oraz Prawa Pracy.

Ocena ryzyka wraz z dokumentacjąWykonujemy oceny ryzyka zawodowego na każde stanowisko pracy, nasze doświadczenie, materiały pozwalają starannie określić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy, a także wskazać środki ochronne adekwatne do możliwości firmy. Nasza dokumentacja spełnia wszelkie wymagane prawem standardy wskazane dla procesu oceny ryzyka dla stanowisk pracy

Postępowania powypadkowe w zakładach pracy

Prowadzimy dla naszych klientów postępowania powypadkowe po wypadkach: lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych. W ramach postępowania powypadkowego, reprezentujemy także pracodawcę - naszego klienta przed organami nadzoru nad warunkami pracy, jak Państwowa Inspekcja Pracy - w zakresie związanym z BHP.

Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy, a kiedy z chorobą zawodową.
Wypadkiem w pracy jest taka okoliczność która wystąpiła w nagłej chwili, nastąpiła w związku z wykonywaną pracą, zostało spowodowane przyczyną z zewnątrz,lub spowodowało uraz lub śmierć.Za wypadek w pracy uważa się, kiedy jest to nagłe wydarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć, lub wystąpiło podczas wykonywania pracy.Za chorobę zawodową uważa się taką, która została wywołana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w miejscu pracy.Pracownik, który w miejscu pracy został narażony na czynniki szkodliwe, nie zawsze może okazać się, że zachoruje w związku z wykonywanym zawodem z istniejącymi w fabryce czynnikami szkodliwymi.Jednak przytrafiają się przypadki gdy zatrudniony podupada na zdrowiu w związku z wykonywanym zawodem, spowodowanym czynnikami szkodliwymi, wtedy taki stan może zostać uznany za chorobą zawodową.Za chorobę spowodowaną przez wykonywaną pracę uważa się taką która istnieje w wykazie chorób zawodowych.Gdy u zatrudnionego stwierdza się chorobę w związku z wykonywanym zawodem, to pracodawca jest obowiązany powiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną i właściwego okręgowego inspektora pracy   o zaistniałej sytuacji.U pracownika, u którego wykaże się chorobę zawodową taki pracownik ma prawo do otrzymania renty.U zatrudnionego, który uległ ciężkiemu wypadkowi, oraz został uznany za utratę zdolności do pracy do końca życia również może starać się o wypłatę renty.

Przygotowanie przedsiębiorstw do kontroli z Inspekcji Pracy, PIS

Przygotowujemy także zakłady pracy do kontroli z Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w zakresie dotyczącym Bezpieczeństwa i higieny pracy) w przygotowaniach tych bierzemy pod uwagę planowany termin kontroli / czasu, jaki do kontroli pozostał.