wtorek, 8 grudnia 2015

BHP: Bierawa nie zostaje w tyle


Zadania służby BHP 

Przedsiębiorcom oferujemy pełną realizację zadań związanych z BHP w Bierawie na podstawie zlecenia.Co zyskuje pracodawca? Profesjonalną ekipę do zadań BHP składającą się ze specjalistów ze znacznym stażem. Zarazem taki pracodawca nie ponosi tak dużych kosztów, jakie wywoływałoby stworzenie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z ludzi pracujących na umowę.

Szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy:

W , oraz okolic przeprowadzamy szkolenia:
- Wstępne BHP
- Okresowe z BHP
- Szkolenia z pierwszej pomocy


Interesujące szkolenia BHP - teraz dla każdego!Jak podnieść skuteczność szkolenia? Przez zaciekawienie, które jest pobudzane wśród kursowiczów. Ale to nie wszystko, liczy się dodatkowo zabawna, przyjacielska atmosfera oraz zaplecze techniczne, inaczej wygodna sala konferencyjna oraz sprzęt. Legendarnym trendem wśród firm, które organizują kursy są ćwiczenia praktyczne i kursy w terenie. Takie szkolenia to nie tylko wiedza, ale także pamiętna przygoda.Nie zapominajmy, że szkolenia BHP są organizowane po to, by podnieść komfort i bezpieczeństwo pracy. Pokazuje się na nich wzorcowe wypadki w miejscach pracy bądź też przedstawia inne zatrważające sytuacje, na które pracobiorca ma się przygotować. W pewnych sytuacjach szkolenia wieńczone są sprawdzianami, ale to również nie zdaje egzaminu. W przypadku kursów z zakresu Prawa Pracy, kursanci są informowani o swoich obowiązkach i prawach. Teoretycznie każdy typ kursów jest korzystny. Kłopot polega na tym, że nie każdy sposób realizowania szkoleń jest produktywny.Problemem nie są kursowicze, jacy zjawiają się na kursie. Problem spoczywa po stronie samych prowadzących szkolenia i braku inwencji. Jeśli firma, która aranżuje kurs wybiera typowy sposób adaptacji, inaczej wykład, błahą prezentację pełną teorii i brak integracji z grupą - nie ma mowy o tym, aby kursowicze wynieśli jakąkolwiek korzystną wiedzę z takiego szkolenia. A przecież po to tworzy się kursy BHP. Zamiar jest odpowiedni, jednak wykonanie już nie zawsze. Jeśli wychodzimy z zamysłu, że interesujące szkolenia BHP nie mają racji bytu, najwyższy czas zmienić myślenie. Oto przykładowe propozycje na to, jak ożywić cały kurs oraz podnieść jego efektywność:• Wszyscy prowadzący tworzą miłą atmosferę, czasem opowiadając ciekawe i śmieszne anegdoty.• Mniej teorii, więcej praktyki oraz  motywacji robotników do działania.• Praktyczne miejsce przeprowadzania kursu.• Odpowiednie przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie.• Wątek rywalizacji i wyróżnienia w postaci płatnego urlopu lub też dodatkowej premii - to zawsze ożywia kurs.• Praktyczne zadania dla kursantów.Wystarczy tak niedużo, ażeby kurs został zapamiętany przez pracobiorców na długo. Co istotne - taki ciekawy kurs to nie tylko zabawa, ale także nauka i produktywność, inaczej lepsze asymilowanie znaczącej wiedzy z zakresu BHP i Prawa Pracy.

Ryzyko zawodowe - ocena wraz z dokumentacją

Sporządzamy oceny ryzyka zawodowego na każde stanowisko pracy, nasze doświadczenie, wiedza pozwalają starannie określić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy. Oceniamy ryzyko na dowolnych wskazanych stanowiskach pracy z przeanalizowaniem panującej na nich organizacji pracy, uciążliwości, zagrożeń biologicznych, z uwzględnieniem wydatku energetycznego pracy. Oferowana dokumentacja spełnia wszystkie konieczne standardy wskazane dla procedur oceniania ryzyka zawodowego

Postępowania powypadkowe w firmach

Prowadzimy dla naszych klientów postępowania powypadkowe po wypadkach: lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych. Jako element usługi, możemy również reprezentować przedsiębiorstwo - naszego klienta przed organami państwowymi, jak Państwowa Inspekcja Sanitarna - w zakresie związanym z BHP.

Wypadki podczas pracy - przyczyna ludzka. Powodem zagrożeń przy pracy może być przyczyna ludzka, co wychodzi z samych nas.Pracujący może sam bezwzględnie przyczynić się do spowodowania wypadku przy pracy.Do tragedii może dojść podczas nieuwagi bądź z przyczyny kolegi.Pracujący nie dbający o stan bhp może przyczynić się do wywołania wypadku przy pracy, narażając własne życie i zdrowie a także narażając inne osoby.Przyczyn czynników człowieka może być wiele, zaliczmy do nich: zmęczenie, znużenie w miejscu pracy, przepracowanie, zbyt dużo obowiązków, pośpiech, stres, nieumiejętność obsługi maszyn, monotonność.Czasem wystarczy przeoczenie pracownika, by przyłożyć się do spowodowania zdarzenia.Zdarza się,iż zatrudniony w każdej chwili jest w niebezpieczeństwie dużego ryzyka, gdzie dochodzi do wypadku pracy i nie jest w stanie zapobiec tragedii.Są wypadki  gdy grupa pracowników bez pozwoleń i odpowiednich dokumentów posługują się maszynami i innymi urządzeniami sterowniczymi.Wypadek może być również zbiorowy gdzie poszkodowanych jest dwie lub więcej osób. Taki wypadek zbiorowy Może zdarzyć się w delegacji.Tych wypadków jest najróżniejszych, ważne jest zapisywanie i ich omawianie w zakładach pracy.

Przygotowanie jednostek z Bierawy  do kontroli z Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej

Przygotowujemy również firmy do kontroli z PIP, Sanepid-u (w zakresie dotyczącym BHP) z uwzględnieniem planowanego terminu kontroli / czasu, jaki do niej pozostał.