wtorek, 1 grudnia 2015

Sprawozdania do Urzędu Statystycznego

Każda firma co roku ma obowiązek wysyłać do Urzędu Statystycznego różnorodne rodzaje sprawozdań. Zazwyczaj mowa o czymś takim, jak druki PL1, badanie o warunkach zatrudnienia Z 10, jak również różnorakie druki innego typu, głównie powiązane z takimi danymi:
  1. Jakością zatrudnienia
  2. Tendencjami panującymi na rynku pracy
  3. Tendencjami w przemyśle
  4. Trendami w rozwoju firm
GUS bada również sprawy łączące się z z bezpieczeństwem pracy, sprawy łączące się z z płacami i w ogólności wszystkim, co pojawia się na odcinku pracodawca - pracownik.

Opole w czołówce

Ważną pozycję w badaniu trendów i przyczyn ich powstawania, ewentualnie określania przyszłych kierunków są wypadki przy pracy. Opole w tej materii ma się czym pochwalić - sprawozdawczość dowodzi, że jest tutaj najmniej wypadków związanych z pracą. To nic niezwykłego, gdyż Opolskie jest najmniejszym województwem w kraju, ponadto nie jest mocno „obsiane zakładami przemysłowymi”. Jest to racja, ale nie w odniesieniu do danych Gusu, gdyż te liczone są dzieląc na 1000 pracujących.

Wypadkowość w opolskiem - za jaką przyczyną?

Na pierwszym miejscu na pewno są to żwawe działania Inspekcji Pracy Opole, na przykład:
  • Działania zapobiegawcze
  • Szkolenia dla przedsiębiorców
  • Liczne kontrole kończące się wystąpieniami
Ten ostatni podpunkt na poprzedniej liście nie jest miły, ale zarazem widać, że każda jedna kontrola z Inspekcji Pracy Opole daje w jakiś nie bezpośredni sposób skutek pod postacią bezpieczniejszej pracy i zatrudnienia.
Następna kwestia, to świadomość samych organizatorów zatrudnienia - z pomocą Internetu sprawdzają, jakie mają obowiązki w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy, dzięki różnym sieciowym narzędziom mogą także sobie sami zrobić z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. A więc nie trzeba już wkładać tak dużo wysiłku, by dowiedzieć się czegokolwiek o BHP.
Ostatnia przyczyna niskiej wypadkowości, to pracownicy. W Opolu i miastach województwa jest znaczna fala wyjazdów do innych krajów - za pracą.Zarazem ludzie po powrocie do kraju sami nie chcą już się zatrudniać w zakładach nie znających norm bezpiecznej pracy i niechętnie przystają na zarobek uzyskiwany w niesprzyjających warunkach.